TALOTIEDOT

Thursday, 29 Jul 2021
02:21:46

Varaaja max.      35
Varaaja min.      22
Suuntaissiirto    -2
Menovesi          24.2
Paluuvesi         24.1
Tavoite kaytossa  22.0
Varaaja keskiosa  22.8
Ulkolampotila     19.4
Ulkolampo 24h     20.6
Olohuone          24.0
KV-ylaosa         23.5
KV-tavoite        50
Kayntisuhde 1h    0.0
Kayntisuhde 1d    0.0
Kayntisuhde 30d   0.0