TALOTIEDOT

Wednesday, 24 Apr 2019
19:32:16

Varaaja max.      26
Varaaja min.      23
Suuntaissiirto    -1
Menovesi          29.0
Paluuvesi         24.2
Tavoite kaytossa  23.9
Varaaja keskiosa  28.6
Ulkolampotila     13.1
Ulkolampo 24h     11.5
Olohuone          24.0
KV-ylaosa         51.6
KV-tavoite        52
Kayntisuhde 1h    25.0
Kayntisuhde 1d    15.5
Kayntisuhde 30d   40.2