TALOTIEDOT

Monday, 17 Dec 2018
19:58:43

Varaaja max.      35
Varaaja min.      23
Suuntaissiirto    2
Menovesi          32.5
Paluuvesi         30.3
Tavoite kaytossa  30.4
Varaaja keskiosa  32.3
Ulkolampotila     -1.1
Ulkolampo 24h     -1.5
Olohuone          23.5
KV-ylaosa         52.0
KV-tavoite        52
Kayntisuhde 1h    71.6
Kayntisuhde 1d    68.0
Kayntisuhde 30d   7.2