TALOTIEDOT

Friday, 23 Aug 2019
23:32:45

Varaaja max.      26
Varaaja min.      21
Suuntaissiirto    0
Menovesi          22.4
Paluuvesi         22.5
Tavoite kaytossa  23.9
Varaaja keskiosa  21.9
Ulkolampotila     14.8
Ulkolampo 24h     15.3
Olohuone          22.6
KV-ylaosa         35.3
KV-tavoite        52
Kayntisuhde 1h    0.0
Kayntisuhde 1d    0.0
Kayntisuhde 30d   9.8