TALOTIEDOT

Friday, 10 Apr 2020
10:17:12

Varaaja max.      34
Varaaja min.      24
Suuntaissiirto    0
Menovesi          30.3
Paluuvesi         27.2
Tavoite kaytossa  26.9
Varaaja keskiosa  30.1
Ulkolampotila     3.8
Ulkolampo 24h     4.2
Olohuone          24.1
KV-ylaosa         49.2
KV-tavoite        52
Kayntisuhde 1h    50.0
Kayntisuhde 1d    37.3
Kayntisuhde 30d   47.6