TALOTIEDOT

Monday, 18 Feb 2019
02:45:04

Varaaja max.      35
Varaaja min.      23
Suuntaissiirto    1
Menovesi          29.5
Paluuvesi         28.4
Tavoite kaytossa  29.2
Varaaja keskiosa  29.3
Ulkolampotila     -4.0
Ulkolampo 24h     -0.6
Olohuone          23.0
KV-ylaosa         50.2
KV-tavoite        52
Kayntisuhde 1h    66.6
Kayntisuhde 1d    52.1
Kayntisuhde 30d   67.2