TALOTIEDOT

Tuesday, 18 Feb 2020
03:48:03

Varaaja max.      34
Varaaja min.      24
Suuntaissiirto    1
Menovesi          28.7
Paluuvesi         27.6
Tavoite kaytossa  28.0
Varaaja keskiosa  28.4
Ulkolampotila     3.5
Ulkolampo 24h     3.8
Olohuone          22.8
KV-ylaosa         52.5
KV-tavoite        52
Kayntisuhde 1h    45.0
Kayntisuhde 1d    45.0
Kayntisuhde 30d   54.3